Brugsbetingelser

BRUGERBETINGELSER

Seneste opdatering af Brugerbetingelserne 20201207

Nedenfor angives vores brugerbetingelser (”Brugerbetingelser”) i henhold til hvilke du enten som besøgende eller som medlem af medlemsklubben First Camp Club (”Medlemsklubben”)  kan benytte hjemmesiden www.firstcamp.se , www.smartstay.se og vores mobilapplikation First Camp (”Tjenesterne”). Læs venligst disse betingelser inden du begynder at anvende Tjenesterne. Din brug af nogle af Tjenesterne, betyder samtidigt at du godkender disse Brugerbetingelser og Brugerbetingelserne bliver derved en bindende aftale mellem dig og First Camp Sverige AB (”Vi” eller ”Os”). Såfremt du ikke kan acceptere Brugerbetingelserne skal du indstille din brug af Tjenesterne.

First Camp Sverige AB (selskabsnummer 556618-9873) er et svensk selskab med adressen: ERIK DAHLBERGSALLÉN 15, 115 20 Stockholm. Tilbud og tjenester der kommunikeres og tilbydes via vores hjemmeside www.firstcamp.se , www.smartstay.se og vores mobilapplikation First Camp leveres enten af First Camp Sverige AB eller af koncernforbundne selskaber i Danmark, Norge eller Sverige (herefter ”First Camp Selskaberna”) afhængigt af campingplads.

 1. INTEGRITET & BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Bemærk venligst at vi indhenter information om dig i henhold til vores integritetspolitik. Ved at anvende Tjenesterne bekræfter og garanterer du, at alle oplysninger om dig er korrekte. Vores integritetspolitik.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

2.1 Vores indhold

Vi er indehavere eller licenstagere af samtlige immaterielle rettigheder til Tjenesterne, inklusiv al software som anvendes i sammenhæng med Tjenesterne og disse indhold, herunder men ikke begrænset til tekster, redaktionelt indhold, databaser, layout, operativsystem, fotos, billeder, videoer, lyd, kort, logoer, varemærker og information (herefter samlet ”Indholdet”).

Vi uploader en personlig, ikke-eksklusiv, international, ikke-overførbar, begrænset og tilbagekaldelig licens til brug for privat anvendelse af Tjenesterne på computer eller mobil for den tid, hvor du anvender Tjenesterne.

Medmindre andet særskilt er angivet i Brugerbetingelserne eller er påkrævet i henhold til gældende lov må Tjenesterne eller Indholdet, hverken helt eller delvist kopieres, gengives, efteranvendes, tilgængeliggøres, overføres, bearbejdes, oversættes, anvendes for at skabe bearbejdede værker, sælges, overlades, underlicenseres, dekompileres (”reverse engineering”) eller helt eller delvist distribueres i noget medium.

2.2 Dit indhold

Gennem Tjenesterne vil du have mulighed for at frembringe, poste, uploade, indtaste, indsende eller tilgængeliggøre tekst, redaktionelt indhold, fotos, billeder, grafik, videoer, lyd, meddelelser, logotyper, varemærker og andet materiale af forskellig slags (herefter samlet ”Dit Indhold”).

Ejendomsretten til Dit Indhold er din. Ved at frembringe, poste, uploade, indtaste, indsende eller tilgængeliggøre Dit Indhold gennem Tjenesterne uploader du til Os og vores datterselskab en international, omkostningsfri, ikke-eksklusiv, underlicenserbar og overførbar licens til at kunne frembringe, tilgængeliggøre, publicere, bearbejde, formatere, udnytte og oversætte Dit Indhold i valgfrit medium, i den udstrækning gældende lovgivning tillader det, i sammenhæng med Tjenesterne. Licensen gælder uden tidsbegrænsning i det omfang at de ikke indeholder personoplysninger. I så falder gælder betingelserne i vores integritetspolitik.

 1. DINE FORPLIGTELSER

3.1 Brugerindhold & adfærd

Du er og forbliver eneansvarlig for brugen af Tjenesterne og for alt Dit Indhold.

Du accepterer og forpligter dig til ikke at bruge noget af Dit Indhold eller Tjenesterne for ulovlige eller upassende formål, herunder men ikke begrænset til at:

 • poste, forårsage, uploade, sende eller på anden måde give Dit Indhold til Tjenesterne på en måde som strider i mod almindelig moral og god skik eller er ulovligt, truende, chikanerende, voldeligt, krænkelig, skadelig for andre, vildledende, nedsættende, obskønt, æreskrænkende, forulempende, pornografisk, brud på andres privatliv, hadefuldt, racistisk, diskriminerende eller på anden måde der er stødende eller fremmer eller opmuntrer til ulovlig virksomhed;
 • poste, bidrage, indtaste, uploade, indsende eller på anden måde give Dit Indhold til Tjenesterne på en måde som er i strid med lov eller regler eller som udgør en overtrædelse af tredjeparts rettigheder, inklusiv ophavsret, varemærkeret, erhvervshemmeligheder, patent, immaterialret, privatlivs beskyttelse, personlige rettigheder eller ejendom;
 • poste, forårsage, indtaste, uploade, indsende eller på anden måde bidrage til ”spam”, reklamer, uopfordret eller utilladelig reklame eller nogen anden form for tilbud via Tjenesterne;
 •  anvende virus, tidsindstillede bomber, cancelbot-filer, sabotageprogrammer, orme, destruktive programmer, defekter, trojanske heste, skadelige filer eller anden software, filer eller programmer egnede til at blande sig, forstyrre, begrænse eller hæmme den normale funktion af Tjenesterne, serverne eller netværk koblet til Tjenesterne;
 • skade eller forsøge at skade børn på nogen måde;
 • skabe en falsk identitet, der har til formål at forføre/vildlede andre;
 • anvende teknik, automatiske systemer såsom robotter, crawlere eller søgerobotter eller andre midler med henblik på at samle eller få adgang til ulovligt indhold eller rum som ikke er offentligt tilgængelige;
 • bruge værktøj til dataudvinding, robotter eller lignende værktøj til samling og udvinding af data;
 • forsøge at teste, undersøge eller analysere sårbarheden af system eller netværk koblet til Tjenesterne eller bryde sikkerheds- eller verifikationsforanstaltninger;
 • markedsføre eller tilbyde varer eller tjenesteydelser med henblik på salg og kommercielle formål.

Vi undersøger ikke Dit Indhold på Tjenesterne. Vi forbeholder os dog retten, men ikke en forpligtelse til, at undersøge Dit Indhold og efter eget forgodtbefindende at fjerne helt eller delvist det af Dit Indhold som måtte stride mod Brugerbetingelserne. Vi undersøger og kontrollerer heller ikke kommunikation mellem Tjenesternes brugere. Vi anmoder dig om at informere Os såfremt du støder på ulovligt indhold.

Overtrædelse af Brugerbetingelserne kan medføre en advarsel og/eller en foreløbig spærring af kontoen, – uden forudgående varsel og uden begrænsning af Vores ret til at tage eventuelle retslige skridt.

3.2 Dit ansvar

Du er eneansvarlig for at holde dit password hemmeligt. Vi påtager os således ikke ansvar for tredjeparts brug af din konto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som finder sted gennem din konto. Vi opfordrer dig til at anvende et sikkert password og regelmæssigt ændre dette for at begrænse risikoen for uberettiget udnyttelse af din konto.

Du er under alle omstændigheder eneansvarlig for Dit Indhold, som du overfører til Tjenesterne, din brug af Tjenesterne og alle aktiviteter som finder sted gennem din konto. Du er dermed ansvarlig for korrekt konfiguration og at alle foranstaltninger tages for at bibeholde tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse samt at foretage sikkerhedskopiering af Dit Indhold, inklusiv din egen data og/eller software downloadet på din computer og/eller bærbare enhed for at beskytte dig mod angreb.

Du accepterer at du på eget ansvar og for egen risiko får adgang til, downloader eller på anden måde modtager information, materiale eller data ved anvendelse af Tjenesterne og at du er eneansvarlig for skader på din computers system eller mistet data som forårsages af download af sådan information, materiale eller data.

Du skal selv anskaffe alt udstyr (inkl. computer, mobil enhed etc.) i overensstemmelse med gældende lov, herunder men ikke begrænset til immaterialretlig lovgivning for at få adgang til og anvende Tjenesterne.

Du er ansvarlig for al adgang til Tjenesterne gennem din internetforbindelse og for at informere eventuelle andre brugere af din internetforbindelse om disse Brugerbetingelser.

 1. VORES FORPLIGTELSER

Vi efterstræber at Tjenesterne er tilgængelige, men vi påtager os intet ansvar i det tilfælde at Tjenesterne fra tid til anden er utilgængelige og vi garanterer ikke, at din adgang til Tjenesterne forbliver uafbrudt, til tiden og uden fejl.

Adgangen til Tjenesterne kan til enhver tid spærres, midlertidigt eller permanent, og uden forudgående varsel. Vi kan også, af hvilken som helst grund, indføre restriktioner for, hvordan Tjenesterne anvendes.

Vi garanter ikke at Tjenesterne er kompatible med al hard- eller software som du anvender. Vi kan ændre eller opdatere Tjenesterne og al deres indhold uden at informere dig.

Tjenesterne bruges kun af Os i informationsøjemed. Selv om rimelige foranstaltninger tages for at sikre at alt indholdet i Tjenesterne er aktuelt, fyldestgørende og opdateret tilbyder Vi Tjenesterne uden garantier. Du accepterer således, at brugen af Tjenesterne er på egen risiko.

Du accepterer at:  (i) Tjenesterne ikke er fri af fejl eller virus, (ii) Kobling til Tjenesterne medfører en risiko som også findes ved tilslutning og overførsel på internettet og i mobile netværk, særligt hvad angår dataoverførelseshastighed, informationssøgning, konsultations svartid samt teknisk ydeevne, (iii) Vi ikke har kontrol over tredjemands netværk eller websider som du kan få adgang til ved anvendelse af Tjenesterne, og (iiii) Vi fraskriver os alle garantier, såvel udtrykkelige som underforståede, herunder garantier for tilfredsstillende kvalitet og tilpasning til formålet eller behov for indholdet og Tjenesterne.

I det omfang at intet andet følger af gældende lovgivning, er vi ikke ansvarlige for (i) skader, tab eller eventuelle konsekvenser som følge af brug af Tjenesterne eller disses indhold, eller for Dit Indhold som du bringer via Tjenesterne, eller (ii) for indirekte skade eller tab eller skade som følge af tab af fortjeneste, indtægter, brug eller data forårsaget af brug eller drift af Tjenesterne.

 1. TREDJEPARTS WEBSIDER

Tjenesterne og den kommunikation som du modtager fra Tjenesterne kan indeholde links til tredjeparters websider.

Du accepterer, at Vi på ingen måder kan holdes ansvarlige for information, indhold, produkter, tjenester eller materiale som er tilgængeligt på tredjeparteres websider og heller ikke for skade forårsaget af adgang eller brug af sådan information, indhold, produkter, tjenester eller materiale.

 1. SÆRSKILTE VILKÅR FOR UDLEJNING MM

Ved leje af hytte eller campingplads mm via Tjenesterne reguleres dit aftaleforhold med First Camp Sverige AB eller andet First Camp Selskap gennem separate bookingvilkår. Aktuelle bookingvilkår finder du på bookingsiden. Du skal være mindst 18 år for at leje hytter eller campingpladser gennem Tjenesterne.

 1. SÆRSKILTE VILKÅR FOR MEDLEMSKLUBBEN

Vi tilbyder medlemskab i en Medlemsklub via Tjenesterne. Medlemsklubben er gratis og medfører at du kan få fordel af tilbud, kampagner og information relateret til Medlemsklubben.

Du skal oprette en konto hos Os for at få adgang til medlemskab i Medlemsklubben. Det er frivilligt at blive medlem af Medlemsklubben. Vilkårene for Medlemsklubben finder du her [Medlemsklubb]. Du skal være mindst 18 år for at blive medlem af Medlemsklubben.

 1. OVERFØRSEL

Du samtykker til, at Vi til tredjepart kan overføre eller uddelegere vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til Brugerbetingelserne.

 1. BESTEMMELSERNES GYLDIGHED

Skulle en bestemmelse i Brugerbetingelserne, eller en del deraf, blive fundet ugyldig eller af en eller anden grund uerstattelig, skal dette ikke indebære at Brugerbetingelserne i deres helhed findes ugyldige.

 1. ÆNDRING AF BRUGERBETINGELSERNE

Det kan forekomme at vi fra tid til anden ændrer eller opdaterer Brugerbetingelserne. Ændringer i Brugerbetingelserne træder i kraft når de ændrede Brugerbetingelser er blevet offentliggjort via Tjenesterne. Fortsætter du med at anvende Tjenesterne efter offentliggørelsen af ændringer, indebærer det at du accepterer de ændrede Brugerbetingelser. Ved ændringer som kræver dit samtykke i henhold til gældende lovgivning informerer Vi dig via Tjenesterne og anmoder om dit samtykke.

 1. LOV & VÆRNETING

Brugerbetingelserne skal tolkes og reguleres i henhold til svensk ret. Tvister afgøres af svenske domstole.