Opstillingsregler First Camp Sverige

Anbefalinger fra MSB ligger til grund for vores opstillingsregler

 • Afstanden mellem to campingkøretøjer eller mellem et campingkøretøj og et telt skal være mindst 4 meter.
 • Afstanden mellem to telte skal være mindst 3 meter.
 • Med campingkøretøj menes der en campingvogn eller en autocamper inklusive eventuelt fortelt.
 • Campingvognen skal placeres med trækket ud mod vejen. Vognen skal placeres med langsiden 1 meter fra skellinjen.
 • Vognen skal placeres 2 meter fra den bageste skellinje, hvis der er et bagvedliggende campingkøretøj eller telt.
 • Hvis pladsen er 10 meter bred og campingvognen er 2,5 meter bred, kan man altså opstille et fortelt, der er maks. 3,5 meter dybt. Således er der en sikkerhedsafstand på 4 meter til næste enhed.
 • Bilen parkeres ved siden af forteltet.
 • Som gæst er det dit eget ansvar at sørge for at opstillingsreglerne følges og at brandafstanden overholdes.

Opstillingsregler First Camp Norge

Regler fra Byggteknisk forskrift (TEK17) ligger til grund for vores opstillingsregler

 • Afstanden mellem campingenheder skal være mindst 4 meter.
 • Med campingenhed menes der et telt, en campingvogn eller en autocamper inklusive markise eller fortelt.
 • Campingvognen eller autocamperen skal parkeres med træk/front mod vejen. Enheden skal placeres 1 meter fra skellinjen.
 • Enheden skal placeres mindst 2 meter fra den bageste skellinje, hvis ståpladsen grænser op til en anden ståplads på bagsiden.
 • Hvis pladsen er 10 meter bred og campingvognen er 2,5 meter bred, kan man altså opstille et fortelt, der er maks. 3,5 meter dybt. Således er der en sikkerhedsafstand på 4 meter til næste enhed.
 • Bilen parkeres ved siden af forteltet.
 • Som gæst er det dit eget ansvar at sørge for at opstillingsreglerne følges og at brandafstanden overholdes.

Opstillingsregler First Camp Danmark

Gældende regler for opstilling af campingvogn, autocamper, telt osv.

 • Afstanden mellem 2 enheder skal mindst være 3 meter. Gælder alle typer!
 • Afstanden mellem 2 telte skal mindst være 3 meter.
 • Med enhed, menes Campingvogn eller autocamper inklusivt eventuelt fortelt.
 • Enheden skal altid placeres mindst 1,5 meter fra bagerste pladsgrænse, hvis der er en anden vogn eller telt bagved.
 • Er pladsen 10 meter bred og campingvognen 2,5 meter bred, kan man altså sætte et fortelt op som er maks. 4,5 meter dybt. 
 • Bilen kan parkeres på resterende plads og indgår ikke i afstandskravene  
 • Det er dit ansvar som gæst at opstillingsregler følges og brandafstanden holdes.