Reklamation & Feedback

Vigtigt! Denne formular kan ikke anvendes til afbestilling eller tilbagebetaling af bookinger.

Har du tjekket ind lige nu og vil reklamere? Så skal du straks tage kontakt til personalet på din destination ved at besøge eller ringe til receptionen (nummeret finder du på din bookingbekræftelse), da de fleste af de hændelser, som anmeldes, kan løses direkte på stedet. Hvis receptionen er ubemandet bliver du viderestillet til Contact Center/Døgnvagt +45 32 24 44 00.


Tænk på at:

  • For at en erstatning senere kan blive aktuel, er det en forudsætning, at du har kontaktet First Camps personale under dit ophold (via e-mail info@firstcamp.dk, hvis personalet ikke er til rådighed på stedet) angående sagen. Hvis vi ikke har fået mulighed for at afhjælpe en eventuel hændelse, så er du ifølge bookingvilkårene og branchepraksis ikke berettiget til nogen erstatning.
  • Dine synspunkter skal være os i hænde senest to måneder efter din hjemkomst.
  • Hvis det gælder sygdom, tyveri eller skader, er det dit forsikringsselskab, som du skal kontakte.
  • Behandlingstiden for klager er ca. 3 uger.

Kontaktoplysninger

Den e-mailadresse, du har angivet i din reservation

Kun ét reservationsnummer pr. reklamation

Du finder den på Mine Sider

Hændelse under opholdet

Her udfylder du den begivenhed, der er sket.
For at lette behandlingen af din sag beder vi dig om at vælge det område, du mener passer bedst, og i hvilken kategori hændelsen opstod.

Opload vedhæftninger

Kvitteringer, certifikater eller andre dokumenter, der skal sendes ind, kan vedhæftes som separate filer. Maksimalt 20 MB for alle filerne samlet.

Or drag and drop your files here

    Vigtig information

    Hvis din klage berettiger kompensation, kompenserer vi altid i overensstemmelse med de retningslinjer, vi har kunnet udlede fra de beslutninger, der løbende træffes af Forbrugerklagenævnet.