Underjordiskt berglaboratorium - First Camp Gunnarsö-Oskarshamn Gå til indhold

Underjordiskt berglaboratorium

Vid SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn sker en stor del av forskningen kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Äspölaboratoriet är en unik forskningsanläggning. I hela världen finns bara ett fåtal liknande laboratorier. På nästan 500 meters djup genomförs experimenten.

Forskningen innebär att under realistiska förhållanden studera hur bentonitleran och kopparkapseln samverkar med berget. Här genomförs försök som ska klargöra bergets roll som barriär. Det kan till exempel röra sig om hur berget fördröjer transporten av radioaktiva ämnen eller hur mikrober påverkar förhållandena på djupet. Självklart finns det inget kärnavfall på plats utan detta är bara en grotta för tester.

Hemsida

Äspö berglaboratorium

Foto

SKB

Henter kortet...

Henter